تسبیح صبا

توضیحات برنامه در فروشگاه ویندوزفون:

تسبیح صبا یک صلوات شمار ساده است که میتوانید به راحتی با آن ذکر بگویید.
امکانات:
-پشتیبانی از تمامی نسخه های ویندوز فون
-ذخیره و بازیابی آخرین ذکر شمرده شده
-همرنگ با تم گوشی
-کادر ذکر ایام هفته
-رابط کاربری زیبا و ساده

طراحی و توسعه توسط برنامه فارسی