سریال فعالسازی ویژوال استدیو 2019

ویژوال استدیو 2019 پس از چندین ماه در دوم آوریل 2019 به صورت رسمی منتشر شد و هم اکنون قابل دریافت می باشد.
جهت فعالسازی نسخه های Professional و Enterprise آن می توانید از شماره سریال های زیر استفاده نمایید:

Visual Studio 2019 Enterprise
BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF

Visual Studio 2019 Professional
NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y

بروزرسانی:

Visual Studio 2022 Enterprise
VHF9H-NXBBB-638P6-6JHCY-88JWH

Visual Studio 2022 Professional
TD244-P4NB7-YQ6XK-Y8MMM-YWV2J